11/22/2023 6:30:25 PM
Ang pagwawasto ng Clearance sa pagitan ng seedling outlet port at planting claw ng Transplanter

Nakatulong ba ang video na ito?