11/22/2023 6:30:35 PM
Ang pagwawasto ng Planting clutch lever ng Transplanter

Nakatulong ba ang video na ito?