11/22/2023 6:30:49 PM
Ang pagwawasto ng pagkakapantay ng Crossfeed ng Seedling Platform ng Transplanter

Nakatulong ba ang video na ito?