11/22/2023 6:31:41 PM
Ang mga parte ng KW Transplanter, mga galaw at trabaho nito.

Nakatulong ba ang video na ito?