11/22/2023 6:31:57 PM
Ang paglilinis at paglalagay ng Grasa sa KW Transplanter.

Nakatulong ba ang video na ito?