11/22/2023 6:32:10 PM
Ang paggmit ng Transplanter ng Walk-behind Rice Transplanter

Nakatulong ba ang video na ito?