11/22/2023 6:32:15 PM
Troubleshooting ng Rice Transplanter

Nakatulong ba ang video na ito?