11/22/2023 6:32:18 PM
Ang mga paggalaw, pagpapatakbo at paglilipat ng KW Tranplanter.

Nakatulong ba ang video na ito?