9/29/2022 5:11:54 PM
Ang pagpapaandar ng Traktora

Nakatulong ba ang video na ito?