9/29/2022 5:09:53 PM
Ang tamang paggamit ng Kambiyo at Pedal ng Traktora

Nakatulong ba ang video na ito?