10/5/2022 9:13:10 AM
Ang pagpapalit ng Una at Pangalawang Fuel Filter ng Harvester

Nakatulong ba ang video na ito?