10/5/2022 9:13:45 AM
Ang tamang paggamit ng Kambiyo at Switch ng Harvester

Nakatulong ba ang video na ito?