10/5/2022 9:13:51 AM
Ang mga pang-araw-araw na kailangan tignan sa Harvester

Nakatulong ba ang video na ito?